Interview Jan van Ruiten met Parochieblad

Bijgaand het interview die Jan van Ruiten gaf aan Wil´skracht, het Parochieblad van R.K. Parochie H. Willibrordus, in Oktober 2015

Interview Jan kerkblad