Contact

Secretariaat
Stichting Tufikiriane
p/a Jan van Ruiten
Leidsestraat 87
2182 DJ HILLEGOM
tel.nr. 0252-525803
email: tufikiriane@hotmail.com

RSIN-nummer
Wij voldoen aan de ANBI-status
Ons RSIN-nummer bij de Belastingdienst is 8131.37.573

Donaties
Met het kleinst mogelijke bedrag kunnen wij al velen helpen.
Steunt u ons ook?
Wordt dan donateur! Dit kunt u doen door een eenmalige, een maandelijkse of een jaarlijkse donatie

Naam: ________________________________________
Adres: ________________________________________
Postcode/woonplaats: _____________________________
email:_________________________________________

U kunt uw geldelijke bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL10RABO0388141107 t.n.v. Stichting Tufikiriane te Hillegom