Nieuws

  • Op 2018 is de nieuwe Algemene Verordering gegevensbescherming in werking getreden. Als organisatie hebben hebben wij de verplichting uw persoonlijke gegeven te beschermen. Onder het kopje Home – Stichting Tufikiriane – Privacywetgeving kunt u lezen hoe wij met gegevens omgaan en welke rechten u daaruit kunt ontlenen