Nieuws

In 2018 is de nieuwe Algemene Verordening gegevensbescherming in werking getreden. Als organisatie hebben wij de verplichting uw persoonlijke gegeven te beschermen. Onder het kopje Home – Privacywetgeving kunt u lezen hoe wij met gegevens omgaan en welke rechten u daaruit kunt ontlenen