Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het zonder winstoogmerk beheren van een relatie met Tanzania voor het welzijn en welvaart van  mensen aldaar;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
    bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het inzamelen van gelden of natura b.v. projecten van individuen en/of groepen in  Tanzania;
  • Het beheren van financiën en/of goederen t.b.v. projecten in Tanzania;
  • Het toetsen en begeleiden van aanvragen voor projecten: bijvoorbeeld het ondersteunen van initiatieven op gebied van onderwijs, jongerenorganisaties, vrouwenprojecten, waterprojecten, van land- en tuinbouw projecten in Tanzania;
  • Bewustwordingsprocessen op gang te brengen bij mensen in Nederland en Tanzania over elkaars cultuur
  • Alle wettige middelen welke ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Tufikiriane – “Wij denken aan elkaar” – helpt kinderen uit het dorpje Bwambo in Tanzania aan onderwijs. Het zijn voornamelijk kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids, kinderen van éénoudergezinnen en kinderen die echt geen mogelijkheden hebben om schoolgeld te betalen. Het doel is om van elk gezin één kind te helpen. zodat we zoveel mogelijk gezinnen kunnen bereiken.

Onze kinderen zitten op pariticuliere of op openbare scholen, technische scholen of op een kleermakersschool. Deze scholen zijn meestal ver van huis. Daarom zitten kinderen vaak op het internaat en gaan ze twee keer per dag naar huis. De middelbare school duurt 4 jaar, maar bij betere prestaties kunnen de kinderen nog 2 jaar verder studeren. Elk kind kan een vervolgstudie doen; voor onderwijzer, verpleegster of een ander beroep.